Web Creator
fifa android
Viết bởi Administrator
Chuyên mục: Tin Tức
Published: 12 Tháng 2 2015
Lượt xem: 278

Hình thức hoạt động nhu cầu của nhà máy, khi có cán bộ nhân viên của nhà máy cần gọi đồ uống hoặc phục vụ, gọi Y tá, chỉ cần Bấm nút gọi nhắn tin hệ thống sẽ nhận tin nhắn gọi đó đến Trung tâm hiển thị số được gọi nhân viên phục vụ sẽ biết được số phòng, bàn nào gọi để phục vụ đáp ứng nhanh nhất.

Mục đích nhằm giảm thiểu tối đa việc gọi bằng điện thoại hay hô to hoặc đi đi lại lại làm mất trật tự không gian làm việc mà không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

NHÀ MÁY HONDA PHÚC YÊN

Địa chỉ: Thị Xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

 

magic travel
Grand Menu