Web Creator
fifa android
Viết bởi Administrator
Chuyên mục: Ứng dụng
Published: 20 Tháng 9 2014
Lượt xem: 784

HỆ THỐNG GỌI PHỤC VỤ CASINO

Phân biệt dịch vụ của bạn từ những người khác.

Thông tin liên lạc hiệu quả với khách hàng và giữa các nhân viên là rất cần thiết để tạo cho khách hàng thỏa mãn. Trong thế giới cạnh tranh của các sòng bạc, dịch vụ khách hàng là những gì phân biệt bạn với những người khác. Hệ thống tin nhắn tại chỗ không dây Ringcall cung cấp đầy đủ nhất và đáng tin cậy để nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Mục tiêu của tất cả các sản phẩm Ringcall đã được để tăng doanh thu của bạn trong khi giảm chi phí nhân sự và chi phí của bạn.

Ringcall sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển hơn.

Giải pháp 1:

Hệ thống gọi không dây.

Hệ thống máy nhắn tin của khách khách hàng nhấn nút gọi, khi họ cần nhân viên dịch vụ.

 

Giải pháp 2:

Hệ thống không dây báo khách.

Bàn giao cho các máy nhắn tin của khách để chờ đợi dịch vụ. Gọi máy nhắn tin của khách trong trình tự của họ đang chờ đợi.

 

Giải pháp 3:

Hệ thống gọi nhân viên không dây.

Khi người quản lý gọi nhân viên, nó sẽ được hiển thị trên tin nhắn đeo tay của nhân viên. Nhân viên có thể nhận thấy đó quản lý gọi họ.

magic travel
Grand Menu