Web Creator
fifa android
Viết bởi Administrator
Chuyên mục: Ứng dụng
Published: 20 Tháng 9 2014
Lượt xem: 1064

HỆ THỐNG GỌI PHỤC VỤ KHÔNG DÂY SIÊU THỊ BÁN LẺ

Hãy đơn giản và làm việc thông minh

Syscall đã phát triển nhiều giải pháp nhắn tin không dây trên trang web để đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng bán lẻ và cửa hàng tạp hóa. Với các sản phẩm syscall, bạn có thể giữ liên lạc với khách hàng, và giúp đỡ nhằm cung cấp các dịch vụ hiệu quả mà giữ họ quay trở lại để biết thêm thông tin sản phẩm. Mục tiêu của tất cả các sản phẩm syscall đã được để tăng doanh thu của bạn trong khi giảm chi phí và chi phí của bạn.

Syscall sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Giải pháp 1:

Hệ thống gọi không dây.

Khách hàng nhấn nút gọi, số dòng sẽ được hiển thị trên máy thu. Các nhân viên có thể tìm thấy mà là của những người khách cần giúp đỡ.

 

Giải pháp 2:

Hệ thống phục không dây.

Thu ngân bấm nút gọi, số vùng sẽ được hiển thị trên các nhân viên receiver. phụ trách có thể tìm thấy mà quầy thu ngân cần được giúp đỡ.

 

Giải pháp 3:

Hệ thống nhân viên không dây.

Khi bộ phận gọi nhân viên, nó sẽ được hiển thị trên tin nhắn đeo tay của nhân viên Nhân viên có thể nhận thấy bộ phận mà gọi họ.

 

 

magic travel
Grand Menu