Web Creator
fifa android
Viết bởi Administrator
Chuyên mục: Ứng dụng
Published: 20 Tháng 9 2014
Lượt xem: 1167

HỆ THỐNG GỌI DỊCH VỤ SALON & SPA

Nâng cao năng suất và hiệu quả.

Hãy dành ít thời gian hơn chạy đi chạy lại xung quanh và mà nhiều thời gian hơn ở dịch vụ phía trước của khách hàng là thượng đế.

Trong thẩm mỹ viện và spa thị trường cạnh tranh ngày nay, khách hàng yêu cầu các phương pháp điều trị tốt nhất với giá cả phải chăng.

Hệ thống gọi điện thoại không dây Ringcall có một dòng toàn diện của để cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp không dây nhắn tin tại trang web để nâng cao hiệu quả và dịch vụ khách hàng trong hoạt động hàng ngày của họ.

Mục tiêu của tất cả các sản phẩm Ringcall đã được để tăng doanh thu của bạn trong khi giảm chi phí nhân sự và chi phí của bạn.

Ringcall sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Giải pháp 1:

Hệ thống gọi không dây.

Nhấn nút khách hàng gọi, nhân viên khi họ cần dịch vụ. Hơn nữa là có thể đáp ứng ngay lập tức.

 

Giải pháp 2:

Hệ thống không dây gọi khách.

Bàn giao cho các máy nhắn tin của khách để chờ đợi customers. Gọi máy nhắn tin của khách trong trình tự của họ đang chờ đợi.

 

Giải pháp 3:

Hệ thống không dây nhân viên.

Hệ thống không dây Khách Paging Khi người quản lý gọi nhân viên, nó sẽ được hiển thị trên pager tin nhắn đeo tay của nhân viên. Nhân viên đó có thể nhận thấy quản lý gọi họ.

 

 

magic travel
Grand Menu